grisbi

Personal Accounting Application

Grisbi is a personal accounting application, aiming at providing the most simple and intuitive software for basic use, although it can be very powerful if you spend a little time on the setup. One notable feature is that it respects French accounting rules.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.