GrandOrgue

Kategorie: AudioVideo Music

Virtual Pipe Organ Software

GrandOrgue is a virtual pipe organ sample player application supporting a HW1 compatible file format.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.