gramps3

Genealogical Research and Analysis Management Programming System

Gramps (Genealogical Research and Analysis Management Programming System) is a GNOME based genealogy program supporting a Python based plugin system.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

CentOS:CentOS-6

SUSE:SLE-11:SP2

SUSE:SLE-11:SP3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2