GrafX2

Kategorie: 2DGraphics Graphics

Pixel Art editor

GrafX2 is a bitmap paint program inspired by the Amiga programs Deluxe Paint and Brilliance.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

graphics Experimentální
2.8.3124

openSUSE Slowroll

graphics Experimentální
2.8.3124

openSUSE Leap 15.6

graphics Experimentální
2.8.3124

openSUSE Leap 15.5

graphics Experimentální
2.8.3124

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.