gpick

Advanced color picker writen in GTK+

Gpick is a featured color picker with palette creation and modification tools. It is written in C++ and uses GTK+ toolkit for user interface.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.