gpg2

File encryption, decryption, signature creation and verification utility

GnuPG is a hybrid-encryption software program; it uses a combination of symmetric-key and public-key cryptography to encrypt/decrypt messages and/or to sign and verify them. gpg2 provides GPGSM, gpg-agent, and a keybox library.

  • Versión 2.2.5
  • Tamaño 2 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Instalación directa Expert Download

Distribucións

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:13.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

SUSE:SLE-11

SUSE:SLE-11:SP1

DISCONTINUED:openSUSE:11.3

SUSE:SLE-11:SP2

DISCONTINUED:openSUSE:11.2

openSUSE:11.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-11:SP3

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

home:coolo:carwos

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain