gonvert

Conversion utility that allows conversion between many units

gonvert is a conversion utility that allows conversion between many units, like CGS, Ancient, and Imperial, with many categories, such as length, mass, and numbers. All converted values are shown at once as you type. It is easy to add and change your own units.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.