go-GoMySQL

MySQL client library written completely in Go

The most complete and stable MySQL client library written completely in Go. The aim of this project is to provide a library with a high level of usability, good internal error handling and to emulate similar libraries available for other languages to provide an easy migration of MySQL based systems into the Go language.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2