gnustep-filesystem

The basic directory layout for GNUstep packages

The gnustep-filesystem package contains the basic directory layout for GNUstep packages.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

CentOS CentOS-7