gnotski

Klotski Game for GNOME

Klotski is a puzzle game of which the objective is to get the patterned block to the marker, which is done by moving the blocks in its way. This package is part of gnome-games.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.