Gnote

Kategorie: Utility

A Port of Tomboy to C++

It is the same note taking application, including most of the add-ins (more are to come). Synchronization support is being worked on.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.