Gnonograms

Kategorie: Game LogicGame

Program for creating and solving gnonogram puzzles

An implementation of the Japanese logic puzzle "Nonograms".

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.