gnome-web-photo

GNOME Web Photographer

GNOME Web Photographer is a tool to generate full-size image files and thumbnails from HTML files and web pages.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.