gnome-todo

Personal task manager for GNOME

GNOME To Do is a application to manage your personal tasks. It uses GNOME technologies, and so it has complete integration with the GNOME desktop environment.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.