Web Apps Support

GNOME Software Store

AppStore like management of Applications for your GNOME Desktop.

  • Wersja 3.34.2
  • Rozmiar 906 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

RedHat RHEL-7

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.