Screenshot

Kategorie: Utility

Utility to take pictures of your screen

The screenshot tool captures the screen, a window, or an user-defined area and save the snapshot image to a file.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.