Pomodoro

Kategorie: Clock Utility

A time management utility for GNOME

A GNOME utility that helps managing time according to Pomodoro Technique. It intends to improve productivity and focus by taking short breaks after every 25 minutes of work.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.