Documents

Categories: Core Utility

Document Manager for GNOME

Documents is a document manager application for GNOME.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

SUSE SLE-15-SP2

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.