gnome-desktop2

The GNOME Desktop API Library

This package contains some desktop-wide documents.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.