Connections

Kategorie: Network RemoteAccess Utility

A remote desktop client for GNOME

A remote desktop client for the GNOME desktop environment.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.