gnome-backgrounds

GNOME Backgrounds

Background images from the GNOME project.

  • Wersja 3.34.0
  • Rozmiar 54,7 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

Debian 9.0

RedHat RHEL-7

Ubuntu 18.04

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.