gnome-agenda

Calendar application for the GNOME Desktop

This application offers easy access to your calendars. Supported calendars include iCalendar, Google Calendar, Novell Groupwise and Evolution.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.