gnac

Audio converter for GNOME

Gnac is an easy to use audio conversion program for the GNOME desktop. It is designed to be powerful but simple! It provides easy audio files conversion between all GStreamer supported audio formats.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.