glines

"Five or More" Game for GNOME

Five or More is a game where one must align colored pieces as the board gets filled with randomly placed pieces. When five or more pieces of the same color get lined up, they disappear. The game ends when the board gets filled up all the way. This package is part of gnome-games.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.