glib

A library of handy utility functions

GLib is a handy library of utility functions. This C library is designed to solve some portability problems and provide other useful functionality that most programs require.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
1.2.10

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:11.1

openSUSE:11.4

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:SLE-10

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3