glib

The Utility Functions for Gtk

A library of utility functions for Gtk.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

games Experimentální
1.2.10

openSUSE Leap 15.4

games Experimentální
1.2.10

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

games Experimentální
1.2.10

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
1.2.10

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:11.1

openSUSE:11.4

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:SLE-10

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3