gitg

Categorías: Development RevisionControl

Git repository viewer

gitg is a GitX clone for GNOME/gtk+. It aims at being a small, fast and convenient tool to visualize git history and actions that benefit from a graphical presentation.

  • Versión 3.32.1+246
  • Tamaño 300 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instalación directa Expert Download

Distribucións

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.