giggle

A graphical frontend for git

Giggle is a Gtk frontend to the git content tracker. With Giggle you will be able to visualize and browse easily the revision tree, view changed files and differences between revisions, visualize summarized info for the project, commit changes and other useful tasks for any git managed projects contributor.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.