gegl-0_2

Generic Graphics Library

GEGL provides infrastructure to do demand based cached non destructive image editing on larger than RAM buffers. Through babl it provides support for a wide range of color models and pixel storage formats for input and output.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.