Geary

Kategorie: Email Network

An email reader for the GNOME desktop

Geary is a email reader for GNOME. Its interface is based on conversations, so entire discussion may be read without having to navigate between messages.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

GNOME:Apps Experimentální
40.0+50

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.