gdm-branding-openSUSE

The GNOME Display Manager -- openSUSE default configuration

The GNOME Display Manager is a system service that is responsible for providing graphical log-ins and managing local and remote displays. This package provides the openSUSE default configuration for gdm.

  • Verzia 42.3
  • Veľkosť 14,0 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.