gdlmm

C++ interface for gdl

gdlmm provides a C++ interface to the gdl library.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

GNOME:Factory Eksperimentaalne
3.7.3
GNOME:Next Eksperimentaalne
3.7.3

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.