Color Picker

Kategorie: 2DGraphics Graphics RasterGraphics

A color chooser written in GTK3 (like gcolor2)

Gcolor3 enables picking the color from any pixel on the screen. It also offers a palette to mix and match a couple of colors together. Colors can be saved and retrieved.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.