gcdmaster

Graphical front end to cdrdao for composing audio CDs

gcdmaster allows the creation of toc-files for cdrdao and can control the recording process. Its main application is the composition of audio CDs from one or more audio files. It supports PQ-channel editing, entry of meta data like ISRC codes/CD-TEXT and nondestructive cut of the audio data.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.