gcc5

The GNU C Compiler and Support Files

Core package for the GNU Compiler Collection, including the C language frontend. Language frontends other than C are split to different sub-packages, namely gcc-ada, gcc-c++, gcc-fortran, gcc-java, gcc-objc and gcc-obj-c++.

Non hai ningún paquete oficial dispoñíbel para openSUSE Leap 15.4

Distribucións

openSUSE Tumbleweed

devel:gcc Experimental
5.5.0+r253576

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

SUSE SLE-11 SP 4

devel:gcc Experimental
5.5.0+r253576

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.