gcc41

The GNU C Compiler and Support Files

Language frontends other than C are split to different sub-packages, namely gcc-ada, gcc-c++, gcc-fortran, gcc-java and gcc-objc.

Der er ikke nogen officiel pakke tilgængelig til openSUSE Leap 15.6

Distributioner

Ikke-supporterede distributioner

Der ydes ikke support til følgende distributioner. Brug pakkerne på egen risiko.

openSUSE:11.4

openSUSE:12.2

SUSE:SLE-10:SP3