Compiz Fusion Icon

Kategorie: Utility

Tray icon to manage Compiz

This package provides a tray icon that allows you to easily enable, disable and restart Compiz, and change the currently used window manager and/or window decorator.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.