freetype

TrueType Font Engine

A library for working with TrueType Fonts. Documentation is in the /usr/share/doc/packages/freetype directory.

  • Verzia 1.3.1
  • Veľkosť 185,5 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 32

Fedora 31

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

CentOS CentOS-6

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.