Foliate

Categories: Office Viewer

A GTK eBook reader

A GTK eBook viewer, built with GJS and Epub.js.

  • Versió 2.1.1
  • Mida 800 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 10

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.