FMIT

Kategooriad: AudioVideo Tuner

A free musical instrument tuner

fmit is a free musical instrument tuner. It works with JACK, Alsa, OSS and PortAudio audio input devices. It currently has the following features:- * Error history * Volume history * Statistics * Tunning scales * (Werckmeister III, Kirnberger III, Diatonic and Meantone) * Microtonal tuning (with Scala file support) * Harmonic ratios * Wave shape * Discrete Fourier Transform view

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.