flite

Small, fast speech synthesis engine (text-to-speech)

Flite (festival-lite) is a small, fast run-time speech synthesis engine developed at CMU and primarily designed for small embedded machines and/or large servers. Flite is designed as an alternative synthesis engine to Festival for voices built using the FestVox suite of voice building tools.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openEuler 21.03

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 35

CentOS CentOS-8-Stream

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.