fleetingpm

Fleeting Password Manager

Fleeting Password Manager is a program that generates pseudo-random passwords from given master password, URL/ID and user name. The master password should be common to all passwords and URL/ID should be the url of the service (e.g. www.facebook.com) or some part of it (e.g. facebook). Fleeting Password Manager then combines the master password, URL/ID and the given user name and generates the corresponding login password.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:15.2