flatpak

OSTree based application bundles management

flatpak is a system for building, distributing and running sandboxed desktop applications on Linux. See <a href="https://wiki.gnome.org/Projects/SandboxedApps">https://wiki.gnome.org/Projects/SandboxedApps</a> for more information.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.