Flameshot

Kategooria: Utility

Screenshot software

A program to capture screenshots. Features: * Customizable appearance * Annotation and drawing tools * DBus interface * Export to file, web

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Debian 12

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.