fiwalk

A computer forensic application for walking forensic images

fiwalk is a program that processes a disk image using the SleuthKit library and outputs its results in Digital Forensics XML, the Attribute Relationship File Format (ARFF) format used by the Weka Datamining Toolkit, or an easy-to-read textual format.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.