fftw

Discrete Fourier Transform (DFT) C Subroutine Library

FFTW is a C subroutine library for computing Discrete Fourier Transforms (DFT) in one or more dimensions, of both real and complex data, and of arbitrary input size.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.

openSUSE:11.1

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-15:GA