fcgi

FastCGI development kit

FastCGI is a language independent, scalable, open extension to CGI that provides high performance without the limitations of server specific APIs.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
2.4.0

CentOS CentOS-7

isv:spb:devel Eksperimentaalne
2.4.0
isv:spb:stable Eksperimentaalne
2.4.0
isv:spb:v3 Eksperimentaalne
2.4.0
isv:spb:v4 Eksperimentaalne
2.4.0

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-15:GA