fbi

Image Viewer for the Linux Framebuffer Console

This is a image viewer for Linux framebuffer devices. It has PhotoCD, jpeg, ppm, gif, tiff, xwd, bmp, and png support built-in. Unknown formats are piped through convert (ImageMagick), which hopefully can handle it.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.