Extreme Tux Racer

Kategorie: ArcadeGame Game

Racing game featuring Tux the Linux Penguin

Extreme Tux Racer is a racing game featuring Tux the Linux Penguin. Extreme Tux Racer continues in the tracks of Tux Racer and its forks.

  • Wersja 0.7.5
  • Rozmiar 213 KB
  • openSUSE Tumbleweed
Bezpośrednia instalacja

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

games Eksperymentalny
0.7.5

openSUSE Leap 15.1

games Eksperymentalny
0.7.5

SUSE SLE-15-SP1

games Eksperymentalny
0.7.5

SUSE SLE-15

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.

SUSE:SLE-15-SP2:GA

openSUSE:Leap:15.0

0.7.5

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:11.1

openSUSE:11.2

openSUSE:11.3

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2