erlang-tv

An ETS and MNESIA graphical table visualizer

An ETS and MNESIA graphical table visualizer.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

RedHat RHEL-5

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

SUSE:SLE-11:SP3

SUSE:SLE-11:SP2

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:11.4

CentOS:CentOS-5

CentOS:CentOS-6

SUSE:SLE-11

SUSE:SLE-11:SP1

openSUSE:Leap:42.1

SUSE:SLE-12:GA

Fedora:EPEL:6