engauge-digitizer

Ditigizer software that converts old graphs into numbers again

This digitizing software converts an image file, showing a graph or map, into numbers. The image file can come from a scanner, digital camera or screenshot. The numbers can be read on the screen, and written or copied to a spreadsheet.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.